auteur: Jan Ramp

<< terug

Station Vaartsche Rijn

Utrecht

 

 

      

De Combinatie Strukton Infratechnieken-Colijn-Reef realiseert in opdracht van ProRail de onderbouw van  het  VleuGel/RSS project (Utrecht CS-Lunetten) en van de HOV om de Zuid.

Middelpunt daarvan is het nieuwe Station Utrecht Vaartsche Rijn. Hier komen tram en trein samen.

 

 

 

Voor zowel de (voor)ontwerp als eind fase van dit project heb ik de ligging van alle bekende kabels en leidingen in één tekening verzameld, zodat ik evt. conflictsituaties altijd kon herkennen en in beeld brengen voor mijn opdrachtgever (Strukton Kabel /

C-fase).

 

 

Hiernaast bijvoorbeeld een sheet met alle kabels en leidingen bij de Westerkade.

 

 

Het was zaak eerst alles goed te organiseren.

Er was bij Prorail al wrevel ontstaan over de lay-out van eerdere tekeningen, dus het moest nu gelijk goed zijn om ze tevreden te stellen.

 

 

 

Ik begon van scratch af aan, maakte dus ook een kader, een stukhoofd met het logo van Strukton en een revisieblok.

En de onderliggende topografie (xref) stelde ik zelf samen van meerdere tekeningen.

Alles moest natuurlijk voldoen aan de wensen c.q. huisstijl van ProRail: Grijze topo en het civiel ontwerp daarin zwart.

Dat hoefde men mij niet uit te leggen, ik maak al zo lang tekeningen voor die lui....

 

Hiernaast een voorbeeld met alle kabels en leidingen bij het Oude Houtense pad, dat is aan de zuid-oost grens van het project.

 

 

Alles werd op aparte lagen gezet en “bylayer” getekend, d.w.z. ook de 3 fases van een tracé: bestaand, te slopen en

nieuw te leggen.

Zo konden die ook per sheet een andere kleur krijgen.

Vervolgens heb ik eveneens alle tracé’s per beheerder gegroepeerd.

 

 

 

Daarna per tracé, per speciale situatie, per beheerder of van het totaal zogenaamde sheets gemaakt, papieren tekeningen eigenlijk.

 

De meeste sheets waren van één tracé, schaal 1:500 op een A2-formaat.

 

Hiernaast bijvoorbeeld de loop van een telefoonkabel van KPN.

Blauw is bestaand tracé, dat blijft liggen, en rood wordt / is gerooid.

 

 

De gegevens van de vele beheerders (Stedin, Eneco, Ziggo enz.) kwamen in diverse formaten binnen: Autocad, Microstation, scans (meestal tiff) of pdf:

 

De ligging

van tracé's.

Gestuurde

boringen en zinkers.

 

Het spreekt vanzelf dat je bij het met elkaar combineren van alles op moet letten dat je de juiste schaal en het juiste coördinatenstelsel behoudt.........

 

Verder moesten er nog zogenaamde "knipstukken" gemaakt worden voor de applicatie CONDOR van Prorail.

Hiermee wordt o.a. een kostenverdelingsvoorstel berekend voor de werkzaamheden.

Zo’n “knipstuk” is in oorsprong een ArcView shape file. Dat zijn drie bestandjes: een shape, een gecompileerde shape en een database regeltje.

Met de trial versie van CAD2Shape lukte het niet om een knipstuk te maken, zoals een handleiding van ProRail d.d.13-06-2006 beweert.

Toen heb ik een versie van Arcview opgezocht, een tank van een programma met zelfs een eigen server in een versie die alleen maar op XP draaide. Het werkte maar deels en ook hiermee kon ik nog geen knipstuk maken………….

Dus heb ik tenslotte maar via internet CAD2Shape gekocht bij Paul Guthrie in Nieuw Zeeland. Nu kon ik dan eindelijk een knipstuk maken en bovendien het resultaat bekijken in Arcview, ook de databaseregel. Via het CAD2Shape.ini bestand kon ik die exact aanpassen aan het voorbeeld van Prorail (het aantal velden, het type veld en het aantal karakters).

Dit laatste kan volgens mij pas in deze meest recente versie.

 

 

 

 

  

   << naar site

naar site >>   

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013 The Caddie. All rights reserved